“Сексаульні злочини проти чоловіків під час військових дій”

Сексуальне насильство у сучасній українській реальності – це зброя війни. Зброя, яку використовують окупанти проти мирного населення та проти військовополонених, порушуючі Женевську конвенцію. Жертвамим цьих злочинів стають жінки, діти та чоловіки. І якщо в мирний час ми малипроблему з сексуальними злочинами серед жінок й дітей обох полів, то під час війни і немовлята, і старики обох полів, і чоловіки, як цивільні так і військові. Це табуйована тема, складна для обговорення, але проблема існує і випадки, на жаль, не поодинокі.

Насильство проти чоловіків у війні може приймати багато форм, включаючи сексуальне насильство, згвалтування та знущання. Жертви зазвичай змушені мовчати про ці події, оскільки чоловіча міцність та влада є ключовими аспектами чоловічої ідентичності. Більш того, багато чоловіків не зважають на сексуальні злочини, які стали звичайною практикою в армії, з тієї причини, що вони хочуть бути відзначеними як «сильні» і нехтують своїми власними почуттями та емоціями.

Однак це не може бути довготривалим рішенням. Права чоловіків, які є жертвами сексуального насильства, повинні бути захищені. Необхідно вжити заходів, щоб вони почували себе безпечною та захищеною у військовому середовищі.

І хоча чоловіки зазвичай сприймаються як фізично сильні і неуразимі, вони також можуть стати жертвами сексуальної агресії під час війни. У цій статті ми розглянемо деякі з проблем, пов’язаних з сексуальними злочинами проти чоловіків під час військових дій та що можна зробити для їх запобігання.

Перш за все, важливо зрозуміти, що сексуальні злочини війни проти чоловіків не обмежуються лише зґвалтуванням, хоча це є однією з найбільш поширених форм агресії. Інші форми сексуальної агресії включають сексуальне торгівлю, примусову проституцію, сексуальну експлуатацію та сексуальне насильство, що можуть мати довготривалі наслідки для жертви.

Чоловіки можуть бути особливо уразливими від сексуальної агресії війни через їх статеу приналежність, яку часто пов’язаний зі здатністю до фізичної сили та контролю над ситуацією. Більшість сексуальних злочинів проти чоловіків відбуваються в полоні, де жертва перебуває під контролем своїх нападників. Військові лікарні та інші медичні заклади також можуть стати місцем сексуальної агресії проти чоловіків.
По-перше, важливо забезпечити безпеку та захист жертв сексуальної агресії. Це може включати забезпечення безпечного житла, медичного догляду та доступу до правової допомоги. Також необхідно створити процедури для повідомлення про сексуальну агресію, забезпечення конфіденційності жертв та надання підтримки для тих, хто повідомив про злочин.

По-друге, необхідно проводити навчання та інформування військових про сексуальну агресію та її наслідки. Це може включати навчання військових про вплив статевої ідентичності на сексуальну агресію, процедури повідомлення про злочин, навички підтримки жертв та створення культури поваги до прав людини. Навчання також повинне включати діалог між жінками та чоловіками про гендерну рівність та насильство відповідно до їхніх індивідуальних потреб та досвіду.

По-третє, потрібно підтримувати жертв сексуальної агресії через доступ до медичної та психологічної допомоги. Жертви повинні мати доступ до розуміючого середовища, де вони можуть отримати підтримку, практичну допомогу та консультації. Це може включати доступ до психотерапії, консультування щодо стосунків, забезпечення підтримки для відновлення фізичного та психічного здоров’я та відновлення життєвих навичок.

По-четверте, необхідно створювати місця для звернення жертв сексуальної агресії та забезпечувати доступ до інформації про права жертв. Це може включати створення телефонних гарячих ліній, веб-сайтів або додатків, які надають інформацію про доступні ресурси та допомогу. Крім того, важливо забезпечити доступність інформації про права жертв та процедури повідомлення про сексуальну агресію.

По-п’яте, необхідно забезпечити відповідальність за сексуальні злочини. Це може включати проведення досліджень та розслідувань, забезпечення правосуддя та належного покарання для злочинців. Важливо, щоб процес правосуддя був справедливим та незалежним, а потерпілі отримували підтримку і захист у всіх етапах.

По-шосте, необхідно створювати культуру поваги до прав людини та запобігати дискримінації за ознакою статі, статевої орієнтації, гендерної ідентичності тощо. Це може включати проведення інформаційних кампаній, навчання та тренінги з гендерної рівності та запобігання насильству.

Отже, сексуальні злочини проти чоловіків під час військових дій – це серйозна проблема, яка потребує комплексного підходу. Важливо забезпечити безпеку та захист жертв, проводити навчання та інформування військових, підтримувати жертв та забезпечувати доступ до інформації та правосуддя. Тільки в рамках комплексного підходу можна забезпечити безпеку та захист чоловіків від сексуальної агресії під час військових дій.