Роль емоцій у житті людини

Емоції – це переживання людиною свого ставлення до чогось або когось в конкретний момент . Емоційна реакція включає в себе як психічний, так і фізіологічний компонент. Тобто під час переживання емоції людина відчуває психологічне хвилювання в поєднанні з певними реакціями в тілі. Емоції відчувають і тварини, але емоційна сфера людини  розвинена більше. Людські емоції відрізняються глибиною та різноманітністю відтінків.

Хоча емоції часто поділяють на позитивні та негативні –  цей поділ є досить умовним. Оскільки, так звані «негативні» емоції можуть приводити до адаптивної поведінки, наприклад, гнів та агресія мобілізують людину, дозволяючи їй досягати цілей. У той час як «позитивні» емоції, такі як ейфорія та радість зазвичай призводять до руйнівної поведінки. Тому, замість поділу емоцій на «хороші» та «погані», доцільніше говорити про їх значення в житті людини.

Емоції виконують оцінювальну функцію. Людина оцінює різні життєві ситуації, людей та себе. А вже ці оціночні висновки залежать від її індивідуальних характеристик та світосприйняття. Від ставлення до ситуації залежить процес прийняття рішень, мотивація, працездатність та інші поведінкові реакції. Крім того, відбуваються ще й різні тілесні прояви.

Дуже важливу роль виконує захисна функція емоцій. Так, страх попереджає людину про небезпеку, та заставляє, наприклад, тікати від небезпеки або знешкоджувати противника.
Завдяки емоційним реакціям людина здатна мобілізуватися. Цьому сприяють почуття страху, радості, натхнення та інші. При цьому відбувається виділення додаткового адреналіну в кров.

Взаємодія людей один з одним можлива завдяки сигнальній функції емоцій. Завдяки оцінці емоційного стану інших людей, ми можемо вибирати свою поведінку та спосіб взаємодії з людьми. Сигнальна функція емоцій дозволяє нам як повідомляти про свій стан, так і розпізнавати стан інших людей. Наприклад, якщо людина відчує страх або засмучення у когось з оточуючих, вона може надати допомогу. Якщо ми бачимо агресивно налаштовану людину, ми можемо уникнути взаємодії з нею, оскільки це сигнал про небезпеку.

В умовах дефіциту інформації емоції виконують компенсаторну функцію, дозволяючи нам приймати рішення або оцінювати незнайомий об’єкт (або ситуацію). Наприклад, при зустрічі з незнайомою людиною завдяки першим емоціям ми можемо дати йому оцінку (чи симпатична нам ця людина).
Емоції можуть виконувати і дезорганізуючу роль. Страх може привести до небажаної поведінки, наприклад, завмирання перед небезпекою замість втечі. Страх перед уявною небезпекою не несе ніякого корисного впливу на людину. У стані гніву та злості у людини може виникати руйнівна поведінка як по відношенню до інших, так і спрямована на себе (аутоагресія).

Емоції виконують різні важливі функції в житті людини. Завдяки ним люди можуть розуміти один одного, оцінювати ситуацію, приймати рішення, захищатися від небезпеки. Люди можуть спиратися на свій досвід проживання почуттів, витягуючи емоції, які в минулому приводили до корисного результату або згадуючи негативний емоційний досвід, щоб запобігти повторним помилкам. Позитивні емоції налаштовують на  раціональну поведінку. При цьому емоції можуть приводити як до оптимальної поведінки, так і до руйнівних дій.