VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» 24 травня 2019 року у м. Київ

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники освітніх організацій та навчальних закладів, психологи-практики, науковці, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Напрями роботи конференції:

  1. Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти.
  2. Психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах перехідного періоду.
  3. Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу, організаційного розвитку та розвитку організаційної культури.
  4. Психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної освіти: досвід і перспективи впровадження.

Заходи, що плануються у форматі конференції:

круглий стіл:

  • Круглий стіл, присвячений науковій творчості і пам’яті академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Олександра Васильовича Киричука (модератор – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

майстер класи:

  • Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин).
  • Особливості роботи психолога з особами, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій (керівник – канд. псих. наук, доц. І. В. Євтушенко).
  • Психолого-педагогічне забезпечення управління проектами особистісного розвитку учня закладу загальної середньої освіти засобами ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 22 травня 2019 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Контактні особи :

Мухіна Любов Яківна, тел. 099-551-00-04, 098-748-55-83; е-mail: conference-seminar@i.ua

Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68; е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com

Інжиєвська Леся Анатоліївна, тел. 050-221-68-72; е-mail: lesiy777@ukr.net