V Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP) – Психологічна допомога

V Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра соціальної психології
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Військовий інститут
УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН
УКРАЇНИ
БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (МІНСЬК,
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНКИ
КУПАЛИ (РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES (VILNIUS,
LITHUANIA)
MASARYK UNIVERSITY (BRNO, CƵECH)
NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SСIENCES (FINLAND)
SWPS UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
(WARSAW, POLAND)

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЗАПРОШУЄ

Взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи».

До участі в конференції запрошуються провідні науковці, практики, молоді вчені у галузі психології та всі бажаючі.

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Історичні і теоретико-методологічні основи військової психології;
• Психологічні проблеми військової підготовки та освіти;
• Проблеми ефективної фахової підготовки військових психологів;
• Соціально-психологічні засади діяльності військових колективів;
• Соціально-психологічні аспекти військової мобілізації;
• Психоемоційний стан і поведінка військовослужбовців у бойових умовах;
• Форми і методи психологічної допомоги учасникам бойових дій, військовим
інвалідам та важкопораненим;
• Психологічні засоби та інструменти подолання посттравматичних розладів
(ПТСР);
• Форми і методи психологічної допомоги сім’ям загиблих військовиків;
• Проблеми соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб;
• Соціально-психологічні чинники оптимізації взаємодії військових структур і
місцевих громад;
• Соціально-психологічні аспекти волонтерського руху;
• Соціально-психологічний зміст громадських уявлень про війну і мир;
• Технології інформаційно-психологічної війни.

У ході підготовчої роботи, виходячи з наукових потреб, можливою буде корекція напрямів та змісту роботи конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Пропонуємо такі види роботи в конференції: доповіді на пленарному і виступи на секційних засіданнях, майстер-класи, воркшопи, дискусії.
Форми участі: очна та заочна.
Необхідна інформація

Для участі у конференції і публікації статті необхідно не пізніше 10.02.2020 р. та для публікації тез – 1.03.2020 р. надіслати:
• Заявку (зразок додається; потрібно скопіювати та внести потрібну інформацію);
• Тези доповіді (до 3 сторінок) на адресу dzora@knu.ua, dzora@ukr.net у разі публікації статті у фаховому науковому виданні «Український психологічний журнал – статтю (від 12 сторінок) на адреси: knu.soc_psy@ukr.net
• Рецензію наукового керівника на статтю (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Учаснику конференції необхідно врахувати наступне:
• Усі витрати по відрядженню, проживанню і харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відправила;
• Доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції та будуть представлені 3 квітня 2020 року.
• Статті будуть опубліковані у фаховому, наукометричному (Index Copernicus) виданні «Український психологічний журнал» (з вимогами до оформлення статей можна ознайомитися на сайті журналу: upj.com.ua);
• Оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей та статей, надісланих для публікації;
• Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором;
• Відповідальність за висвітлений матеріал (його точність, правдивість та оригінальність) у тезах та статтях несуть автори.
Вимоги до оформлення тексту доповіді (тез)
• Перший рядок, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора (напівжирним), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
• Через рядок – назва доповіді посередині (великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, напівжирний.
• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см; шрифт Times New Roman № 14; міжрядковий інтервал 1,5; відступ по тексту – 1,25.
• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
• Обсяг тексту: до 3 сторінок зі списком використаних джерел, у разі перевищення обсягу, кожна наступна сторінка оплачується додатково (50 грн.).
Просимо коректно оформляти посилання на першоджерела та уникати змісту, який може викликати підозру в плагіаті.

Умови оплати
Організаційний внесок становить: 300 грн.
У вартість організаційного внеску входить: програма конференції, збірник тез (матеріали доповідей до 3 сторінок), кава-брейки.
✓ Вартість публікації статті в Українському психологічному журналі
– 75 грн. за 1 сторінку (від 12 сторінок).
Оплата здійснюється за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 2а (ст. метро Виставковий Центр), каб. 201 (2 поверх, кафедра соціальної психології) після підтвердження оргкомітетом прийняття матеріалів, до проведення конференції та друку матеріалів (неоплачені матеріали друкуватися не будуть). Контактна особа:
Рогаль Ніна Іванівна (тел.: 0501676013).

Контактні особи
З усіх питань щодо конференції просимо звертатися на електронну адресу кафедри соціальної психології socpsy@ukr.net або за телефонами:
Дубровинський Георгій Ревмирович – (067)760-78-16 (dzora@knu.ua, dzora@ukr.net)
Васютинський Вадим Олександрович – (050)801-21-40
Рогаль Ніна Іванівна – (050)167-60-13
Романова Юлія Владиславівна – (050)377-82-55.

 

Дата

Кві 03 2020 - Кві 04 2020

Час

Весь день

Розташування

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2а,
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 2а,
Категорія

Реєстрація


Залишити відповідь