V Міжнародна науково-практична конференція «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» (DPMSW) – Психологічна допомога

V Міжнародна науково-практична конференція «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології» (DPMSW)

Актуальність конференції полягає у тому, що парадигма «задоволення життєвих потреб клієнта», на якій будувалась класична світова соціальна робота, перестала відповідати реальним суспільним вимогам та клієнтському запиту до соціального працівника. Все більшою мірою постає необхідність спрямованості на задачі створення умов повноцінного соціального розвитку особистості, яка стає клієнтом соціальної роботи. Мета конференції полягає у визначенні правових, соціальних та психологічних аспектів подальшої розбудови соціальної роботи на засадах розвивальної парадигми, шляхом обговорення можливостей і пріоритетних напрямків застосування розвивальних технологій у практиці соціальної роботи. Основні акценти будуть зроблені на проблемах розвитку в структурі клієнтських запитів; психологічних складових клієнтського запиту; досвіді застосування розвивальних технологій у роботі з різними категоріями клієнтів; проектуванні соціального розвитку спільнот та особистості; освітніх засадах підготовки соціальних працівників до застосування розвивальних технологій. Очікуваний результат пов’язано з визначенням умов, необхідних для подальшого запровадження парадигми розвитку у теорію і практику соціальної роботи в Україні.

Контактна інформація: +38 (044) 526-22-76, електронна адреса: social.work@ukr.net

Відповідальна особа: Люта Леся Петрівна, завідувач кафедри соціальної роботи

Дата

Бер 13 2020 - Бер 14 2020

Час

Весь день

Реєстрація


Залишити відповідь