«ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» – Психологічна допомога

«ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С.КОСТЮКА

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Всеукраїнська науково-практична конференція

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботіВсеукраїнської науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ», яка відбудеться на базіРівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освітиза адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 74.
Мета конференції:наукове обґрунтування проблеми формування соціальної компетентності особистості та практичне забезпеченняреалізації інноваційно-дослідницького проєкту регіонального рівня з розвитку соціальної компетентності
педагога в умовах упровадження Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Напрями роботи конференції:
1. Психологічні засади компетентнісноїосвіти, спрямованої на успішну самореалізацію особисті в суспільстві.
2. Структурасоціальної компетентності особистостіта сутнісне наповнення її компонентів.
3. Моделювання процесу розвитку соціальних компетентностей педагогічних працівників для потреб Нової української школи.

Наукова тематика конференціїохоплюєважливіпсихологічніаспектиформування і розвиткусоціальних компетентностей особистостів сучасному освітньому просторі, але не обмежується ними.
У програмі конференції:тематичні дискусійні платформивідповідно до напрямів роботи конференції,презентація актуальності дослідження проблеми соціально-психологічної підтримки учасників освітнього процесу,а такожмайстер-класи провідних науковців із психологічного забезпечення розвитку соціальних компетентностей учасників освітнього процесу Нової української школи.
На конференцію запрошуються:науковці, викладачі, методисти, керівникизакладів освіти, аспіранти, педагоги, студенти, представникигромадських організацій та всі зацікавлені проблематикою конференції.

Мови конференції: українська, англійська.
Форма участі: очна, заочна.
Відкриття та початок роботи конференції: 26 березня2020 р.о 12.00 год.

УМОВИ УЧАСТІ

1.Доповідь, виступ – участь уобговоренні за темою інапрямами роботи конференції.
2. Відеовиступ – трансляція відеоролику виступу та розміщення в матеріалах
конференції.
3. Участь у майстер-класах – запис під час реєстрації.
4. Тези – включеннядоповідічи виступу в програмуконференції та розміщення тез
обсягом3-5 друкованих сторінок в е-збірнику матеріалів.
5. Стаття – розміщення у науково-методичному журналі «Нова педагогічна думка»,що входить до переліку наукових фахових видань України та представлений у наукометричній базіIndexCopernicus. До рукописустаттіпотрібнододатирецензію для авторів, що не маютьнауковогоступеня.
Вартістьпублікаціїматеріалівучасниківконференції – 55грн за одну сторінку. Оплата буде здійснюватися лишепісля затвердження статті до друку. Про необхідність друкування статті в журналі «Нова педагогічна думка» вказати в реєстраційній картці. Вимоги до публікаціїрозміщені за посиланням:http://roippo.org.ua/activities/redakts/).
6. Сертифікат учасника конференції та майстер-класу.
7. Проїзд, проживання та харчування–за рахунок сторони, яка відряджає. Про необхідність резервування готелю (гуртожитку) прохання повідомити до 20.03.2020р.
8.Реєстрація учасників конференції та майстер-класів здійснюється до 20 березня2020р. за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNLKa3pImQFAuTs72BMlsTB6JV_jxUBEs VQ_uQt3I2aL0WaQ/viewform

Контактна особа з організаційних питань:
Антонюк Лілія Володимирівна – методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, e-mail: kabidndr@gmail.com, тел.: 0(362)64-96-70, м.тел. 0987685854.

За дорученням оргкомітету,
Ректор інституту  АллаЧЕРНІЙ

Дата

Бер 26 2020 - Бер 27 2020

Час

Весь день

Розташування

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
вулиця Вячеслава Чорновола, 74, Рівне, Рівненська область
Категорія

Реєстрація


Залишити відповідь