Науково-практична конференція “Психологічне консультування та психотерапія: виклики сучасності” – Психологічна допомога

Науково-практична конференція “Психологічне консультування та психотерапія: виклики сучасності”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

факультет психології

Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії

Національна психологічна асоціація

Європейська федерація психологічних асоціацій

м. Харків, 15-16 листопада 2019

Сучасний світ – динамічний, відкритий, сповнений змін та тривог. Спеціалісти, які працюють в сфері допомоги іншим, щодня отримують нові виклики у професії, тож для того, щоб узагальнити науковий та практичний досвід спеціалістів, які займаються психологічним консультуванням та психотерапією, ми вирішили створити наукову платформу для обміну досвідом.

       ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі

Міжнародної науково-практичної конференції

«ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»

Конференція відбудеться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, м. Харків (майдан Свободи 6, північний корпус).

Основні напрями роботи конференції:

 • Психотерапія і культура
 • Моделі психотерапії (психологічна та медична)
 • Філософські аспекти психотерапії
 • Актуальний стан теорії та практики психотерапії
 • Психотерапевтичні модальності та методи
 • Психотерапія соматичних та психосоматичних пацієнтів
 • Психотерапія травм (актуальних та інфантильних)
 • Психотерапія в сексології
 • Психотерапія сім’ї
 • Дитяча та підліткова психотерапія
 • Психотерапія в геронтології
 • Етичні аспекти надання психотерапевтичних послуг
 • Психотерапія у вирішення актуальних соціальних проблем
 • Діагностика в психотерапії та психологічному консультуванні

До участі в конференції запрошуються:психологи, психотерапевти, сексологи, лікарі, філософи, культурологи, педагоги та фахівці з інших галузей, які залучені в дану тематику.

Програмою конференції передбачено:

 • доповіді з актуальної проблематики (пленарні, секційні та скайп-доповіді);
 • лекції провідних викладачів;
 • майстер-класи;
 • скайп-зустрічі;

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей та статей у фаховому журналі «Психологічне консультування і психотерапія».

Програму конференції розміщено на сайті факультету

Форми участі у конференції:

 • очна (круглий стіл, доповіді, скайп-доповіді, майстеркласи);
 • заочна (публікація тез доповідей або наукових статей).

Робочі мови конференції:українська, англійська, російська.

Для участі у конференції необхідно до   10 жовтня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (challenges.of.the.present@gmail.com або kharchenkoao091284@gmail.com) з поміткою «Конференція»        .

 • анкету-заявку (див. додаток А);
 • тези доповідей (до 3 повних сторінок), оформлені відповідно до зазначених вимог конференції, в електронному варіанті (див. додаток Б);
 • наукову статтю, оформлену відповідно до вимог видання (надіслати на електронну адресу наукового збірника).

Або самостійно зареєструватися через гугл-реєстрацію   

У разі бажання опублікувати наукову статтю у фаховому виданні, потрібно ознайомитися з правилами оформлення  статті та заявки:

«Психологічне консультування і психотерапія» –Барінова Наталія Вікторівна, електронна адреса: pcpjournal@karazin.ua, тел.: 0506032919.

Тези, зміст та структура, яких не відповідатимуть вказаним вимогам, будуть відхилені редакційною колегією збірника. Редколегія зберігає за собою право на редагування, скорочення та відхилення, поданих на конференцію, матеріалів.

Контактна інформація: за додатковою інформацією з питань, що можуть виникати в учасників конференції, просимо звертатися за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет психології, кафедра психологічного консультування і психотерапії або за телефоном:  та e-mail:kpkipt@gmail.com. Контактна  особа: Харченко Андрій +38050-973-76-11; e-mail:kharchenkoao091284@gmail.com.

 Запрошуємо усіх, кому дана подія може виявитися цікавою!!!

 

Додаток А

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції:

«Психологічне консультування та психотерапія: виклики сучасності»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи (повна назва установи, організації, навчального закладу, кафедри)
Адреса установи, робочий телефон
Посада (докторант, аспірант, асистент, викладач, доцент, професор тощо)
Науковий консультант (для аспірантів, докторантів)
Контактний телефон (факс), e-mail
Форми участі у конференції(необхідне підкреслити) –           Тільки публікація матеріалів (тези, стаття).–           Публікація матеріалів + усна доповідь (відеометаріали).

–           Тільки усна доповідь.

–           Участь без доповіді та публікації.

Запланований напрям

 

Додаток Б

Вимоги до оформлення тез

Тезиприймаються до друку українською та англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом до 3 (трьох) повних сторінок зі списком літератури, формату А4, набраних у редакторі Microsoft Word з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.Назва файлутез доповідей повинна мати такий вигляд: Призвище, імя, по батькові (автора), назва тез. 

Структура тексту доповіді:

УДК: 371.124:53(тут взято довільно).

Прізвище, ім’я та по-батькові

Місце роботи чи навчання

ТЕМА ДОПОВІДІ(по центру)

Анотація: (мовою доповіді, російською та англійською мовами) у формі реферату, який містить не менше 50 слів).

Ключові слова: (5-10 слів після кожної анотації). Розміщення тексту по ширині сторінки; ключові слова не мають повторювати назву статті.

Текст тез-доповіді

Текст доповіді з посиланнями, наприклад, [1] або [2, с.34] на використані джерела.

Якщо у тексті тез були використані посилання на джерела, список використаних джерел розміщується наприкінці тексту (оформлення в стилі АРА).

 

 

Дата

Лис 15 2019 - Лис 16 2019

Час

08:00 - 18:00

Розташування

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харьків
Категорія

Реєстрація


Залишити відповідь