IV Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 11-13.12.2023 Берлін, Німеччина – Психологічна допомога

IV Міжнародна науково-практична конференція “CURRENT CHALLENGES OF SCIENCE AND EDUCATION”, 11-13.12.2023 Берлін, Німеччина

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Форма проведення конференцій: заочна інтернет-конференція.
Робочі мови: українська, англійська, російська.
За підсумками конференції протягом 7 днів буде видано збірку тез, яка розміщується на сайті sci-conf.com.ua у розділі Архів конференцій. Збірці присвоюються бібліотечний індекс УДК та міжнародний стандартний книжковий номер ISBN 978-3-954753-05-5.
До участі у конференції запрошуються доктори та кандидати наук, науковці, фахівці різних профілів та напрямів, претенденти на наукові ступені, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

СЕКЦІЯ 01. Сільськогосподарські науки.
СЕКЦІЯ 02. Ветеринарні науки.
СЕКЦІЯ 03. Біологічні науки.
СЕКЦІЯ 04. Медичні науки.
СЕКЦІЯ 05. Фармацевтичні науки.
СЕКЦІЯ 06. Хімічні науки.
СЕКЦІЯ 07. Технічні науки.
СЕКЦІЯ 08. Фізико-математичні науки.
СЕКЦІЯ 09. Географічні науки.
СЕКЦІЯ 10. Геолого-мінералогічні науки.
СЕКЦІЯ 11. Архітектура.
СЕКЦІЯ 12. Астрономія.
СЕКЦІЯ 13. Педагогічні науки.
СЕКЦІЯ 14. Психологічні науки.
СЕКЦІЯ 15. Соціологічні науки.
СЕКЦІЯ 16. Журналістика.
СЕКЦІЯ 17. Мистецтвознавство.
СЕКЦІЯ 18. Історичні науки.
СЕКЦІЯ 19. Культурологія.
СЕКЦІЯ 20. Література.
СЕКЦІЯ 21. Політичні науки.
СЕКЦІЯ 22. Філологічні науки.
СЕКЦІЯ 23. Філософські науки.
СЕКЦІЯ 24. Економічні науки.
СЕКЦІЯ 25. Юридичні науки

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ КОНФЕРЕНЦІЇ?
Надіслати до 10.12.2023 р. (включно) на адресу Оргкомітету:
berlin@sci-conf.com.ua окремими файлами в одному листі:
1) тези, оформлені відповідно до вимог;
2) заявку (анкету), оформлену за зразком;
3) копію квитанції (або скріншот) про оплату.
Файли необхідно назвати так (прізвище ПЕРШОГО АВТОРА):
Петренко, Заявка; Петренко, Оплата; Петренко, Тези

Шановні автори, під час спілкування з менеджерами переглядайте, будь ласка, папку “СПАМ”.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Орієнтація: книжкова, альбомна орієнтація заборонена;
Нумерація сторінок: відсутня;
Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14;
Міжрядковий інтервал: полуторний;
Обсяг тез: до 7 сторінок;
Оригінальність тексту: щонайменше 60 %.

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
назва тез (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);
ПІБ автора(ів) повністю (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю);
вчений ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання праворуч);
місце роботи (навчання) у називному відмінку (вирівнювання по правому краю);
!Обов’язково вказувати e-mail адреси всіх авторів;
ВАЖЛИВО! Якщо автори мають однаковий статус, загальне місце роботи (навчання), то оформлення проводиться відповідно до Зразка оформлення тез, відокремлюючи кожного автора комою;
через рядок – основний текст тез (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині). В Основному тексті необхідно виділити такі розділи:
Вступ./Introductions.
Ціль роботи./Aim.
Матеріали та методи./Materials and methods.
Результати та обговорення./Results and discussion.
Висновки./Conclusions.;
Примітки на сторінках тез заборонені.
Малюнки: Будь-які графічні матеріали (креслення, схема, діаграма, малюнок) позначаються «Мал. та нумеруються арабськими цифрами. Позначення – розташовується під малюнком на наступному рядку по центру і виділяється жирним шрифтом.

Дата

Гру 11 2023 - Гру 13 2023

Час

08:00 - 18:00
Категорія

Реєстрація


Залишити відповідь